Търсене
Търсене

Преждевременно раждане

Преждевременно раждане

 

То е причина за 70% от неонаталната смъртност и за 50% от дългосрочните неврологични усложнения при новородените, голяма част от които инвалидизиращи, като умствено изоставане, церебрална парализа, централна слепота и затруднения в процесите на запаметяване. При недоносените деца съществува по-висока смъртност, както и част от недоносените деца поради незрялост на техния организъм се приспособяват по-трудно към извънутробния живот, изискват специални грижи при отглеждането и могат да имат трайни увреждания на здравето. Известни са множество рискови фактори за преждевременно раждане:

Преждевременно раждане – изследвания и профилактика
Целта на нашата женска консултация по отношение на преждевременното раждане включва:

  • ранна оценка на рисковите фактори
  • своевременна диагноза на заплашващо преждевременно раждане
  • оценка на причините за преждевременно раждане
  • оценка на състоянието на плода
  • провеждане на профилактика за удължаване срока на бременността
  • терапия за намаляване на инцидентите от респираторен дистрес синдром и вътреамниална инфекция
  • подготовка на родителите за изхода от преждевременното раждане и необходимите грижи за недоносеното дете

Профилактика на преждевременното раждане се провежда на 3 етапа: